Foredrag: Fra mistanke til reaktion

Foredrag: Fra mistanke til reaktion

03-02-2014

Natteravnene i Kastrup inviterer til foredrag:

Vort tids samfund byder på mange fristelser og mange unge mennesker er nysgerrige eller i en udsat livssituation, som skaber risiko for misbrug. Markedet er mangfoldigt og det er nemmere end vi forestiller os, at få tilgang til euforiserende stoffer og ende ud i et misbrug – også for vores børn! 

Hvad gør vi som forældre, når mistanken melder sig?

Hvordan bliver vi bedre til at læse signalerne på misbrug?

Hvilke konsekvenser har det for familien (herunder for søskende), når et ungt menneske havner i misbrug?

Hvordan tackler vi, at det ”normale” familiemønster ændrer sig?

Hvordan undgår vi, at blive medmisbrugere?

Hvordan tackler vi adfærdsændringerne hos vores misbrugs-barn?

Hvilke konsekvenser har et misbrug for den unge selv (socialt, uddannelses- og helbredsmæssigt)?

Anja Engmann, 39 år, fortæller om sine egne erfaringer som mor til en misbruger og afholder gratis foredrag for forældre, øvrige pårørende samt fagfolk og andre interesserede. Under hendes foredrag vil ovenstående emner berøres og spørgsmål kan stilles frit.

”Fra mistanke til reaktion” afholdes med henblik på, at skabe netværksgrupper for misbrugsfamilier i de enkelte kommuner. 

Misbrug er et dagligt og udbredt problem, med alt for lidt fokus og et for tyndt netværk for familierne – dét skal der gøres noget ved og Anja Engmann ønsker at inddrage forældrene.

Foredraget finder sted mandag d. 10. marts 2014 kl 19 - 21 hos 3F, Saltværksvej 68, 2770 Kastrup 

Anja Engmann, mail: anja.engmann@hotmail.com, mob.: 51409641

TILMELDING NØDVENDIG INDEN 1. Marts 2014.
Tilmeld dig på Facebook eller til Anja Engmann, mail: anja.engmann@hotmail.com